รถกระเช้าไฟฟ้า Altec เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัท Altec Industries, Inc. ได้มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า 80 ปี เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้าทั่วโลก ในปัจจุบัน Altec ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็น ผู้นำตลาดด้านการออกแบบ การผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electric Utilities) อุปกรณ์โทรคมนาคม (Telecommunications) และอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานป่าไม้ (Tree Care) โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา กว่า 60% และเป็นที่นิยมในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

บริษัท ชัยนันท์อิควิปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายรถกระเช้าไฟฟ้า รถขุดเจาะ และรถฉีดน้ำแรงดันสูง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ หลักของ ALTEC แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งไว้วางในผลิตภัณฑ์ของเรากว่า 20 ปี

 

VDO รถกระเช้าไฟฟ้า ALTEC    

 
         
 
  เครน
ISO 9001
  เครน
ANSI 92.2 (American International Standards Institute)
 
   
   

 
 
 
         
   AT30-G        
  รถกระเช้าไฟฟ้า  

รถกระเช้าไฟฟ้ารุ่น AT30-G

ความสูงจากพื้นถึงพื้นกระเช้าโดยประมาณ 9.3 เมตร

หมุนได้ 370 องศา

สำหรับรถบรรทุก GVW. 6.5 ตัน ขึ้นไป

 
             
   AT35-G        
  รถกระเช้า  

รถกระเช้าไฟฟ้ารุ่น AT35-G

ความสูงจากพื้นถึงพื้นกระเช้าโดยประมาณ 11 เมตร

หมุนได้ต่อเนื่อง (Continuous)

สำหรับรถบรรทุก GVW. 8.5 ตัน ขึ้นไป

 
             
   AT40        
  Aerial devices  

รถกระเช้าไฟฟ้ารุ่น AT 40

ความสูงจากพื้นถึงพื้นกระเช้าโดยประมาณ 12.2 เมตร

หมุนได้ต่อเนื่อง (Continuous)

สำหรับรถบรรทุก GVW. 8.5 ตัน ขึ้นไป

 
             
   TA50 / TA55 / TA 60        
  รถกระเช้าไฟฟ้า  

รถกระเช้าไฟฟ้ารุ่น TA50

ความสูงจากพื้นถึงพื้นกระเช้าโดยประมาณ 15.1 เมตร

รถกระเช้าไฟฟ้ารุ่น TA55

ความสูงจากพื้นถึงพื้นกระเช้าโดยประมาณ 16.6 เมตร

รถกระเช้าไฟฟ้ารุ่น TA60

ความสูงจากพื้นถึงพื้นกระเช้าโดยประมาณ 18.2 เมตร

หมุนได้ต่อเนื่อง (Continuous)

สำหรับรถบรรทุก GVW. 15 ตัน ขึ้นไป

 

 
             
   AM55        
  รถกระเช้าไฟฟ้า  

รถกระเช้าไฟฟ้ารุ่น AM55

ความสูงจากพื้นถึงพื้นกระเช้าโดยประมาณ 16.9 เมตร

หมุนได้ต่อเนื่อง (Continuous)

สำหรับรถบรรทุก GVW. 15 ตัน ขึ้นไป

 
             
   AM855 E81        
  Aerial device  

รถกระเช้าไฟฟ้ารุ่น AM855 E81

ความสูงจากพื้นถึงพื้นกระเช้าโดยประมาณ 24.3 เมตร

หมุนได้ต่อเนื่อง (Continuous)

สำหรับรถบรรทุก GVW. 25 ตัน ขึ้นไป

 
             
         
 

ผลิตภัณฑ์ ALTEC รถกระเช้า รถกระเช้าไฟฟ้า (Aerial device) รถขุดเจาะ รถสว่านเจาะดิน (Digger derrick) รถฉีดน้ำแรงดันสูง (Hotline instulator washer)

 
 
 
Company Profile        Products        Service        Our Customers        Contact Us
Tel : +662 370 1614 (-18) CNsales@chainant.com