Altec เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัท Altec Industries, Inc. ได้มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า 80 ปี เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้าทั่วโลก ในปัจจุบัน Altec ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็น ผู้นำตลาดด้านการออกแบบ การผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electric Utilities) อุปกรณ์โทรคมนาคม (Telecommunications) และอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานป่าไม้ (Tree Care) โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา กว่า 60% และเป็นที่นิยมในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

บริษัท ชัยนันท์อิควิปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายรถกระเช้าไฟฟ้า รถขุดเจาะ และรถฉีดน้ำแรงดันสูง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ หลักของ ALTEC แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งไว้วางในผลิตภัณฑ์ของเรากว่า 20 ปี

WWW.ALTEC.COM

VDO ALTEC

 
   
       
   รถกระเช้าไฟฟ้า    รถขุดเจาะ  
  รถกระเช้าไฟฟ้า   รถขุดเจาะ  
             
   รถฉีดน้ำแรงดันสูง        
  รถฉีดน้ำแรงดันสูง  
         
Company Profile        Products        Service        Our Customers        Contact Us
Tel : +662 370 1614 (-18) CNsales@chainant.com