TULSA Winch Group ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้นำในการผลิตกว้านแพลนเน็ตทารี่ (Planetary Winch) Gear box และ load information systems โดย TWG ประกอบด้วย ผู้ผลิตกว้าน 5 แบรนด์ คือ Tulsa Winch, DP Winch, Pullmaster, LANTEC และ Greer Company ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานที่แตกต่างกันไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : TWG Planetary Winches / Hoist


 
       
  TULSA Winch    PULLMASTER  
  กว้าน   กว้าน  
             
   DP WINCH        
  winch      
         
Company Profile        Products        Service        Our Customers        Contact Us
Tel : +662 370 1614 (-18) CNsales@chainant.com